Vi bidrar till

Rocklösa bryr vi oss om både hur människor, djur och våra miljöer mår. Vi jobbar mycket med dessa frågor på vår gård och vill nu även bidra till hjälp och utveckling på områden som ligger oss varmt om hjärtat. Under 2016 kommer vi därför skänka en del av intäkterna från våra gourmetvandringar till Kostfondens hälsoforskning och Världsnaturfondens arbete med att stoppa tjuvjakten.
Du som deltagare på vår vandring kan när du bokar göra ett aktivt val där du väljer vilken av fonderna  ”ditt” bidrag ska gå till.

1. KOSTFONDEN                           Plusgiro 90 0424-3

Kan kosten göra fler människor friskare?
Kostfonden är en oberoende och ideell forskningsfond. De verkar för öppna och förutsättningslösa utvärderingar av olika kostbehanlingars effekter på hälsa och sjukdom. De vill höja kvaliteten på kostforskningen och fylla de många kunskapsluckor som finns kring hur mat och dryck påverkar sjukdomar som till exempel diabetes, demens, cancer och olika mag-tarmproblem.
Kostfondens mål: fler människor ska leva friskare

»Låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat.« Det sa medicinkonstens fader Hippokrates flera hundra år f. Kr. Men sedan de första livräddande läkemedlen kom under början av 1900-talet har medicinsk forskning främst handlat om att utveckla nya effektiva piller. De fungerande kostbehandlingar som användes, till exempel vid diabetes och epilepsi, föll i glömska och mat blev något som vi framförallt äter för att få näring och energi.

Kostfonden samlar in resurser till vetenskapliga studier som undersöker kostens effekter på hälsan och vilka eventuella biverkningar en kostomläggning kan ge. Eftersom kostforskning saknar kommersiellt intresse är de studier som genomförs i dag generellt för små och för kortsiktiga för att kunna förändra vården. En viktig del i Kostfondens arbete är därför att driva fram stora och högkvalitativa studier som kan ligga till grund för nya behandlingsrekommendationer. För att driva utvecklingen framåt identifierar Kostfonden genom vårt vetenskapliga råd viktiga kunskapsluckor.

2. VÄRLDSNATURFONDEN WWF    Plusgiro 90 1974-6

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. elefantMed sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella  naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.  WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
WWF arbetar långsiktigt för att rädda viktiga livsmiljöer och ekosystem samt stoppa den illegala handeln med hotade arter.

Tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten!

Världens elefanter, noshörningar och tigrar hotas av utrotning. Den illegala handeln och tjuvjakten bara fortsätter att öka. Förra året dödades 35000 elefanter för sina betar, vilket motsvarar en elefant varje kvart. Var sjätte timme dödas en noshörning för sitt horn och varje vecka dödas två tigrar. Det är en kraftigt ökad efterfrågan som driver tjuvjakten. Elefantens betar formas till elfenbensstatyer och smycken. Tigerskinn ger hög status, liksom tigervin som tillverkas av tigerben. Ett noshörningshorn ger också status och tros bota baksmälla och sjukdomar. WWF har arbetat länge för att stoppa tjuvjakten. De kämpar för att stoppa hela kedjan, från tjuvjakt och smuggling till efterfrågan. Nu med en dramatisk ökning av efterfrågan på illegala djurdelar behöver de göra ännu mer och ditt stöd är viktigare än någonsin.
WWF arbetar tillsammans med myndigheterna i länderna där dessa hotade djur finns för att vända den negativa trenden och bevara våra hotade arter.